به گزارش برنا از اصفهان، چین اولین شریک تجاری ایران محسوب می شود و در سال 2014، صادرات به این کشوراز سوی ایران با رشد 10 درصدی مواجه بوده و حدود 50 درصد صادرات ایران به کشور چین انجام گرفته است که کمتر از 16 درصد آن را صادرات غیرنفتی تشکیل می دهد. کشور چین از مهمترین و بزرگترین بازارهای هدف صادراتی برای ایران محسوب می شود. صادرکنندگان سنگ ساختمانی ایران در سال گذشته بیش از 50 میلیون دلار صادرات به کشور چین داشته اند که متأسفانه در برابر واردات بیش از 2 میلیارد دلاری چین، این میزان تنها بخش کوچکی از آن به شمار می آید.

با توجه به وجود خطوط کشتیرانی متعدد و صرفه اقتصادی واردات سنگ های ساختمانی از ایران به خصوص کوپ های صادراتی، تجار سنگ های ساختمانی ایران می توانند با حضور در نمایشگاه سنگ "شویتو" چین که به عنوان مرکز تولید سنگ چین شناخته می شود از این فرصت کمال استفاده را داشته باشند.