به گزارش برنا از اصفهان، در جشنواره ی خیرین ورزشیار کشور که در هتل المپیک تهران برگزار گردید ، لوح سپاس "استان برترین در حوزه ی ورزش" به دکتر زرگرپور استاندار اصفهان تعلق گرفت.

در این لوح سپاس که توسط مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به دکتر زرگرپور اهدا گردید خطاب به استاندار اصفهان آمده است:

"بی شک تلاش توأم با تدبیر جنابعالی در ترغیب و تشویق خیرین ورزشکار آن استان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

به پاس قدردانی از زحمات و اقدام ماندگار در توسعه ی زیرساخت ورزش ، بعنوان استان برترین لوح تقدیر به شما اهدا می گردد.

ضمن سلامتی و سربلندی ، توفیق روزافزونتان را در تحقق اهداف تعیین شده و پیشبرد امور از خداوند متعال مسئلت می نمایم.