به گزارش برنا از اصفهان، بیشه در ادامه تاکید کرد: لازم است هر چه سریع تر مشکلات مردم با ادارات مختلف مطرح و در راستای رفع آنها اقدام شود.

رییس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار با بیان اینکه با توجه به این موضوع که دغدغه اصلی در اتاق بازرگانی بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات اشتغال است، افزود: با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، باید فردی به عنوان رییس جمهور انتخاب شود که در اندیشه ارتباط و تعامل بیشتر با جهانیان باشد.

وی تصریح کرد: بنا بر گفته اساتید بنام اقتصادی، راه گریز از مشکلات کنونی اقتصادی تعامل هر چه بیشتر با کشورهای مختلف و کم نمودن تنش ها به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان می باشد.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در ادامه گفت: امسال این کمیسیون، مهم ترین اولویت کاری خود را تحقق و پیگیری اهدافی از جمله پیگیری تاسیس دفتر دیده بان محیط کسب وکار، بررسی نحوه اجرای مواد 4، 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در خصوص رتبه بندی شاخص ها به صورت فصلی، پیگیری و اجرای تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی و مجمع نمایندگان استان به منظور طرح مشکلات قانونی در اتاق بازرگانی اصفهان و ارایه راه حل و درنهایت اجرای پژوهش آسیب شناسی بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در پنج سال گذشته قرار داده است.

مرتضی بیشه افزود: با تاسیس دفتر دیده بان محیط کسب و کار با محوریت قانون بهبود کسب و کار و قوانین حمایتی از تولید، می توان از طریق جمع آوری مشکلات فعالان اقتصادی با بخش های مختلف از جمله بانک ها و ادارات و تشکیل کمیته پشتیبانی این دفتر، مشکلات را جمع آوری و از طریق دفاتر دادگستری و بازرسی کل کشور نسبت به رفع آنها اقدام نمود.

در ادامه جلسه نیز کامران پورجوهری، مشاور حقوقی اتاق اصفهان و مسوول کمیته حقوقی و امور پارلمانی کمیسیون بهبود گفت: امسال برنامه کاری کمیسیون بهبود در سه حوزه متفاوت اما در راستای هدفی مشترک مبنی بر بهبود فضای کسب و کار شکل گرفته است.

وی افزود: هدف از تشکیل دفتر دیده بان، ایجاد فرهنگ طرح مشکلات فعالان اقتصادی با ادارات مختلف و در مرحله بعدی راه اندازی مکانیزم آنالیز صحت و سقم آن موارد و نهایتا ارجاع به نهادهای نظارتی یا قضایی است.

پور جوهری سومین بحث مهم این کمیسیون را پررنگ تر نمودن وظیفه اتاق بازرگانی مبنی بر مشاور قوای سه گانه به منظور ارایه راه حل اجرای درست قوانین فضای کسب و کار و نسخ قوانین مخل فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح کرد: راهکارهای ابطال این قوانین را می توان از طریق کارشناسی به مجلس، شورای گفتگو و... ارجاع داد.

درپایان این جلسه نیز رضا شعاعی، عضو کمیته مالیاتی اتاق بازرگانی به ارایه نظرات کارشناسی این کمیته در خصوص لایحه دایمی مالیات بر ارزش افزوده یپرداخت و وهمچنین عباس کلوان ، دیگر عضو کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز گزارشی از پژوهش در دست اقدام این کمیسیون که با همکاری خانه صنعت و معدن و با محوریت آسیب شناسی بنگاه های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سال های گذشته، در دست اقدام است، ارائه نمود.