به گزارش برنا از اصفهان، آقای مهندس محمدعلی صامتی رئیس اداره سامانه‌های نوین آبیاری سازمان با اشاره به عملکرد موفق استان در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری اظهار کرد: در سال 95 با اجرای بیش از هفت هزار و 491 هکتار سیستم‌های نوین آبیاری در سطح استان، اصفهان موفق به کسب جایگاه دوم کشور در اجرای سیستم‌های نوین آبیاری بعد از استان تهران با اجرای هشت هزار و 226 هکتار شد.

وی ادامه داد: البته شش هزار و 75 هکتار سیستم‌های نوین آبیاری از محل اعتبارات سال 95 در حال اجرا هستند که با احتساب این میزان، سطح اجرای سیستم‌های نوین آبیاری استان با استفاده از اعتبارات سال 95 به 13 هزار و 566 هکتار می‌رسد که رشد 50 درصدی نسبت به سال 94 داشته است.

رئیس اداره سامانه‌های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: با اجرای این سامانه‌های نوین، راندمان آبیاری از 30 درصد به بیش از 70 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در تشریح اهداف توسعه سیستم‌های نوین آبیاری عنوان کرد: افزایش راندمان، ایجاد اشتغال برای متخصصان و کارشناسان بخش، توسعه کیفی و کمی محصولات و کاهش قیمت تمام شده محصولات از اهداف این اقدامات در حال انجام است.