به گزارش برنا از اصفهان، دکتر رسول زرگرپور در کارگروه استانی هماهنگی خرید تضمینی گندم؛ اظهارداشت: گندم به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است و ۳۱ درصد اراضی کشاورزی جهان به کشت گندم اختصاص دارد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه براساس گزارش ها، سرانه ی گندم در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است، گفت: در ۵ سال گذشته به دلیل حمایت هایی که صورت گرفته تولید از ۸.۸ میلیون تن در سال ۹۱، به ۱۴ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده بطوری که ضریب خوداتکایی گندم در سال ۹۵، ۱۰۵ درصد می باشد و واردات بسیارکاهش یافته است.

زرگرپور میزان خرید تضمینی گندم در سال ۹۵ را ۱۱.۵ میلیون تن خواند و افزود: این عدد در سال ۹۰، ۵.۹ میلیون تن بوده و خرید تضمینی گندم در استان در سال ۹۵؛ ۲۶۷ هزار تن بوده است و نرخ خرید تضمینی گندم از ۶۲۸۰ ریال در سال ۹۱-۹۲ به ۱۳ هزار ریال در سال ۹۵-۹۶ رسیده است.

استاندار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه باید مکانیزمی پیش بینی گردد که عدالت در پرداخت پول گندم مناطق گرمسیر و سردسیر بر قرار گردد، اظهارداشت: مهمترین اصل در این فرایند پرداخت حق العمل است که باید طی ۱۰ روز آینده نحوه ی تامین مالی اعلام گردد تا بین کشاورزان مناطق مختلف تبعیضی صورت نگیرد.

رسول زرگرپور با تاکید بر اینکه عدالت و عدم تبعیض در پرداخت باید رعایت شود، اظهارداشت: نحوه ی پرداخت باید کاملا شفاف، با عدالت کامل، و حتی المقدور در کوتاه ترین زمان انجام شود.

وی یادآور شد: به منظور پرداخت به موقع حق العمل کارگزاران خرید تضمینی باید شرکت غله و خدمات بازرگانی همکاری داشته باشند .

زرگرپور یادآور شد: باید سیستم به گونه ای تعریف شود که مسئولیت گندم از زمان تحویل به سیلو، بر عهده ی اداره ی غله و قبل از آن با سازمان تعاون روستایی باشد.

زرگرپور خواستار ارائه ی آمار روزانه خرید و حمل به سازمان به منظور پیگیری نقاط ضعف شد و افزود : ترغیب و تشویق کشاورزان جهت حمل مستقیم، حمل به موقع از مراکز خرید به مراکز تخلیه و سیلوها و همکاری پلیس راهور در این زمینه و .. باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرارشد استان در پایان اظهارداشت: حل مشکلات تحویل و پرداخت بموقع گندمی که با قطره قطره آب تهیه و تولید می شود، می تواند فرایند تولید را شیرین و کامل کند و نباید کشاورزان در دریافت حق العمل خود معطل بمانند و باید تاخیر از بین برود.