به گزارش برنا از اصفهان ، الله بخش نیک نام در جشن گلریزان آزادی زندانیان غیرعمد کاشان اظهار کرد: برای آزادی این تعداد مدد جوی زندان کاشان رقمی معادل 433 میلیارد و 618 میلیون و 823 هزار ریال مورد نیاز است.

وی افزود: آزادی مددجویان بخش مالی نیازمند اعتباری معادل 412 میلیارد و 274 میلیون ریال است و مددجویان بخش مهریه و نفقه نیز با تأمین اعتباری 19 میلیارد و 217 میلیون ریال و مددجویان بخش حوادث کارگاهی و تصادف نیز با اعتباری حدود دو میلیارد و 127 میلیون ریال آزاد می‌شوند.

رییس زندان کاشان اظهار کرد: امیدواریم با برگزاری جشن گلریزان امسال با حضور مردم نیکوکار و نوع دوست، بخش زیادی از اعتبارات این جرائم غیر عمد تأمین شده و مددجویان به آغوش جامعه و خانواده‌هایشان برگردند.

نیک نام افزود: در سه ماه اول سال جاری 44 نفر که به دلیل ناتوانی از پرداخت 20 میلیارد و 197 میلیون 880 هزار ریال در زندان کاشان بودند که با پرداخت 14 میلیارد و 676 میلیون و 688 هزار و گذشت شاکیان از مبلغ حدود پنج میلیارد و 521 میلیون و 192 هزار ریال آزاد شدند.

وی ادامه داد: در سه ماه اول سال 17 نفر از محکومان مالی به دلیل ناتوانی از پرداخت سه میلیارد و 926 میلیون و 975 هزار ریال به زندان کاشان معرفی شدند که با پرداخت این مبلغ، قبل از ورود به زندان، به آغوش خانواده بازگشتند.