به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، روز گذشته با حضور سید محمد بهشتی رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی کشور، حمیده چوبک مدیر پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، ناصر طاهری معاون میراث فرهنگی استان اصفهان و تنی چند از کارشناسان، نشستی پیرامون بررسی وضعیت سنگ نگاره های باستانی محدوده سد کوچری در شهرستان گلپایگان در شمال غرب استان اصفهان برگزار شد.

فریدون اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان در حاشیه این نشست، ضمن مثبت ارزیابی نمودن این نشست تاکید کرد: با توجه به اینکه بررسی وضعیت سنگ نگاره های باستانی شهرستان گلپایگان و یافتن راه کارهای مناسب جهت نجات بخشی آنها به صورت مشترک توسط پژوهشکده میراث فرهنگی کشور و اداره کل میراث فرهنگی استان صورت می گیرد، این نشست در راستای پرداختن به این نکته برگزار شد.

اله یاری در همین رابطه ادامه داد و افزود: در حال حاضر در محدوده آبگیری سد کوچری 2 تا 3 هزار سنگ نگاره باستانی متعلق به 10 الی 13 هزار سال قبل قرار دارد که تلاش داریم تا ضمن حفظ این سنگ نگاره ها مردم منطقه نیز از آب دریاچه سد بهره مند شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین تاکید کرد: با تشکیل کمیته نجات بخشی سنگ نگاره های باستانی سد کوچری گلپایگان، چندین راه کار اندیشیده شده، که پس از بررسی های کارشناسی راه کار مناسبی جهت نجات این سنگ نگاره ها اندیشیده و اجرا خواهد شد.

او در همین راستا تاکید کرد: پائین آمدن ارتفاع آب در دریاچه سد، مستند نگاری، پژوهش و انجام عملیات نجات بخشی، از جمله انتقال بخشی از سنگ نگاره ها به مناطق دیگر و همچنین تشکیل یک پایگاه پژوهشی مشترک توسط اداره کل میراث فرهنگی و آب منطقه ائی استان از جمله راه کارهای اندیشیده شده در کمیته نجات بخشی سنگ نگاره های باستانی گلپایگان است.