به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان و به نقل از روابط عمومی هیات همگانی استان،راین مسابقات به میزبانی استان اصفهان با شرکت ١٨ تیم ودر ١٤ گروه سنی از١٢ استان کشور بمدت سه روز در شاهین شهر با حدود٢٠٠ورزشکار برگزار شد و تیم اراک مقام اول را کسب کرد و تیم کرمانشاه و اصفهان به ترتیب مقام دوم و سوم را بدست آوردند.

گفتنی است این مسابقات با مدیریت وسازماندهی خانم کیان ارثی برگزار شد.