به گزارش خبرگزاری برنا - استان اصفهان،از نیمه اردیبهشت ماه به دنبال کاهش قیمت نرخ مرغ زنده و در راستای سیاست های ستاد تنظیم بازار و ضرورت حمایت از تولید کنندگان گوشت مرغ در استان حدود 2هزار تن مرغ مازاد تولید خریداری شد. آقای مهندس علی اکبر نجفی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گفت:این خرید حمایتی با قیمت 76000 ریال از 9 کشتارگاه صنعتی استان تحت شرایط استاندارد و بهداشتی با حضور ناظرین تخصصی دامپزشکی و شرکت به مقدار 2 هزار تن از مجموع 5500 تن قرارداد منعقد شده با مرغداران انجام شده است. ایشان در ادامه افزود روند اینگونه خرید ها تا تثبیت قیمت مرغ زنده ادامه دارد.