به گزارش خبرگزاری برنا - استان اصفهان ، حمیدرضا باقرصاد مدیرآب و خاک سازمان جهادکشاورزی از اجرای طرح تحقیقاتی تعیین فاصله بهینه نوارآبیاری تیپ در زراعت گندم شهرستان شهرضا بازدید نمود .

وی در این بازدید گفت : هدف این پژوهش رسیدن به استاندارد مناسبی برای فاصله بین آبیاری تیپ در محصول گندم است که در پایان بعد ازاعلام نتیجه براساس میزان مصرف آب و تولید بدست می آید و برای تحقق این منظور نوار های آبیاری ( تیپ )در فواصل 45و60و75 سانتیمتر در مزارع کشت گندم ، از آبانماه سال گذشته تا بحال بصورت دقیق مصرف آب را مورد رصد قرار داده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی در ادامه افزود : در سال 96مجموعاً 12740 هکتار اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز شد و در سال جاری برای 9 هزار هکتار آن در حال اجرا می باشد .که مجموعا این عملکرد در هر هکتار 4400 متر مکعب صرفه جویی آب را بهره دارد .