به گزارش خبرگزاری برنا- استان اصفهان ، رئیس کمیته ساواته استان اصفهان هدف از برگزاری این سمینار را بررسی و معرفی آخرین متدهای فنی و بازآموزی این رشته عنوان کرد.

فرزانه حیدری اضافه کرد:  کسب بیشترین مهارت و استفاده از بهترین و سریعترین راهکارهای حمله و دفاع در این رشته بصورت عملی و تئوری در کارگاه عملی  سمینار یاد شده مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

این سمینار با شرکت 150 ورزشکار و با هدف توسعه و پیشرفت ساواته به ویژه در استان اصفهان  در دو بخش مردان و بانوان برگزار شد.

"ایوون نوگل" مدرس بین المللی ، حمید رضا حصارکی رئیس انجمن ساواته ایران و نائب رئیس فدراسیون بین المللی و رئیس کنفدراسیون ساواته آسیا و حامد متین فر دبیر انجمن ساواته و سر مربی تیم ملی ساواته نیز در این سمینار حاضر بودند.