به گزارش خبرگزاری برنا_ استان اصفهان ، نعمت خلیلی اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید رشیدی شهرستان خوروبیابانک در بازرسی از یک سواری 206 نوزده کیلو و 700 گرم حشیش که زیر صندلی های خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

وی افزود : در این زمینه 4 سوداگر مرگ دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.