به گزارش خبرگزاری برنا- استان اصفهان ، باشگاه کوهنوردی فردان نجف آباد برنامه صعود و پیمایش 8 قله خط الرأس غربی دنا قلات بزی (ارتفاع ۴۲۱۰ متر) ، ایستگاه (ارتفاع ۴۰۸۵ متر)، آب سپاه(ارتفاع ۴۱۱۰ متر) ، چال وهلی(ارتفاع ۴۱۶۲ متر)، کل بلبل (ارتفاع ۴۳۱۹ متر)، کل شیدا (ارتفاع ۴۳۲۷ متر) ، پوتک (ارتفاع ۴۲۹۰ متر) و کل قدویس (ارتفاع ۴۳۴۱ متر) را از روستای آب ملخ(دره اتابکی) و بازگشت از روستای خفر(گردنه پوتک وتنگ کالادون) با حضور 11 نفر از کوهنوردان شهرستان نجف آباد برگزار کرد.
این برنامه 4 روزه صعود و پیمایش از روز چهارشنبه 13 تیر ماه 97 به سرپرستی محمد معینی برگزار شد.

اکبردبیری، مجید مهدیه، علی کازرونی، محمدرضا رضازاده، محمد حاجی امینی، حسن رحیمی، احمد دبیری، محمد چوپانژاد، مژده اناری ، وحید همایونی و محمد معینی شرکت کنندگان این کوهنوردی بودند.