به گزارش خبرگزاری برنا_ استان اصفهان ، حسین اسماعیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه هر سال با سرریز شدن جمعیت دانشجویان پزشکی مواجهیم بنابراین برای اسکان دانشجویان اقدام به اسکان آنها در حد یک ترم در خوابگاه‌های خودگران و استیجاری شدیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۸ خوابگاه ملکی تحت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است که دو خوابگاه  بیرون از دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد و ۶  خوابگاخ  داخل سایت پردیس دانشگاه است.

مدیر اموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:‌ حدود دو هزار و ۲۰۰ نفر در خوابگاه‌های ملکی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اسکان دارند.

اسماعیلی با بیان اینکه به دلیل سرریز شدن جمعیت دانشجویان پزشکی خوابگاه‌های فعلی جوابگو نیست ادامه داد: برای حل این مشکل از ظرفیت خوابگاه‌های استیجاری و خودگردان استفاده کردیم که از حدود شش سال پیش اقدام به اسکان دانشجویان جدیدالورود تا یک ترم می کنیم و پس از آن، دانشجویان وارد دانشگاه های ملکی می شوند.

وی اعلام کرد: در خوابگاه‌های استیجاری تمام کادر و پرسنل خوابگاه از کارکنان خود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند و به دلیل امنیت آن، دختران دانشجوی تازه وارد را در این خوابگاه‌ها جای دادیم.

وی با اشاره به اینکه به منظور اسکان دانشجویان در خوابگاه های استیجاری یک ترم ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌شود و پس از آن وارد خوابگاه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار می‌گیرند، ادامه داد: در حال حاضر ۲ خوابگاه استیجاری موجود است.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: قیمت خوابگاه‌های تحت ملکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نسبت تعداد دانشجویان بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که دانشجو هزینه یک ترم آن را می دهد و ما بقی اقساط با یک تنفس ۵ تا ۶ ماه به صورت قسط بندی به صندوق رفاه  میپردازد.

اسماعیلی همچنین ادامه داد: یک خوابگاه‌ استیجاری در سیدالشهدا داریم که ظرفیت ۳۰۰ نفری را برای اسکان دختران دانشجو دارد و یک خوابگاه استیجاری در سپاهان شهر با ظرفیت ۱۳۰ نفر موجود است و در کنار خوابگاه‌های استیجاری از توان خوابگاه خودگردان نیز استفاده کردیم که تمام پرسنل و هزینه‌های آن بخش خصوصی است و تنها دانشگاه علوم پزشکی، روی آن نظارت دارد.

وی با اشاره به اینکه یک خوابگاه خودگران برای اسکان دانشجویان پسر داریم، گفت: سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشگاه رایگان است و صبحانه و ناهار و شام با کمترین قیمت برای دانشجویان حساب می‌شود.

مدیر اموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه به منظور تامین امنیت دانشجویان با اماکن و پلیس مکاتبه کردیم و از توان حراست دانشگاه استفاده شده است و به صورت شبانه روزی گشت های پلیس در رفت و آمد هستند ، گفت: تاکنون هیچ مشکلی گزارش نشده است و دانشجویان دختر را از دم درب خوابگاه سوار و تا خود دانشگاه جابه جا می کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه طرح خوابگاه های خودگران از ۳ تا ۴ سال گذشته به اجرا گذاشته شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه در خوابگاه های استیجاری حالت سوئیت مانند دارد بنابراین بسیاری از دانشجویان پزشکی پس از یک ترم خواستارند که در همین خوابگاه ها بمانند اما به دلیل محدودیت این امکان نیست و باید پس از یک ترم به خوابگاه های ملکی ارجاع یابند.

وی از ساخت خوابگاه ۴۵۰ نفری در مرق خبر داد و گفت: سفت کاری فاز اول آن به اتمام رسیده است و تا دو سال دیگر این خوابگاه در صورت تامین اعتبار به بهره برداری می‌رسد.

مدیر اموردانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هزینه ساخت یک خوابگاه را بین ۱۲ تا ۱۴ میلیارد تومان عنوان نمود و گفت: بخشی از هزینه ها را خیرین و بخشی را وزارت خانه تامین می نماید.

اسماعیلی در همین ارتباط افزود:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان دانشگاه های تیپ یک کشور در ردیف دانشگاه های قرار دارد که هر ساله تعداد زیادی دانشجو را جذب می کند بنابراین نیاز به توسعه خوابگاه‌های دانشجویی  در این دانشجو از اهمیت و ضروریت بیشتر برخوردار است.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه ۲۰ سال گذشته خوابگاهی برای اسکان دانشجویان متاهل وجود داشت که به خاطر قدیمی بودن ساختمان در معرض فرسودگی و تخریب قرار گرفت که به دلیل هزینه بر بودن نوسازی ان، ساختمان به فروش رفت، اظهار کرد:  از آن سال به بعد دیگر مکانی برای اسکان دانشجویان متاهل دیده نشد اما برای کمک هزینه به این دست از دانشجویان وام‌های دانشجویی در اختیار آنها قرار می گرفت.