محمد علی شجاعی در ‌گفت و گو با خبرگزاری برنا در اصفهان اظهار کرد: طی نامه‌ای از طرف رییس جمهور "راه اندازی درگاه سرمایه‌گذاری صادرات استان اصفهان" به دو زبان فارسی و انگلیسی و امکان استفاده از آن به عنوان الگو در کشور به وزیر کشور  جهت اطلاع‌رسانی به سایر استان‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این نامه آمده است، طی نامه استانداری اصفهان با موضوع  "راه اندازی درگاه سرمایه‌گذاری صادرات استان اصفهان" به دو زبان فارسی و انگلیسی و امکان استفاده از آن به عنوان الگو در کشور که تصویر آن به پیوست اعلام می‌گردد به استحضار ریاست محترم جمهور رسید. پی نوشت فرمودند به استحضار سایر استان‌ها جهت بررسی و عملی شدن برسد.

ت/ 2