به گزارش خبرگزاری برنا- استان اصفهان، فرماندار شهرستان لنجان شبانه در اقدامی ناگهانی با هماهنگی مدیرکل آب منطقه ای، رییس اداره منابع آب لنجان را برکنار کرد.

مهدی صفرخانلو در گفت و گو با خبرگزاری برنا در اصفهان با بیان علت این تصمیم گفت: این تصمیم به خاطر اجرای نشدن مصوبات شورای تامین شهرستان، نداشتن برنامه منظم برای آب رسانی به باغات، حضور نداشتن در جلسه آبرسانی به باغات با توجه به اینکه مجری مستقیم این طرح، آب منطقه ای است، گرفته و شبانه اجرایی شد.

ت/ ۲