به گزارش خبرگزاری برنا- استان اصفهان؛ چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشوردر شیراز برگزار شد.

المپیاد تنیس روی میز دانشجویان کشور هر 2سال یک بار با حضور 4500 دانشجوی پسر و ۳۵۰۰ دانشجوی دختر در اکثر رشته های ورزشی برگزار می شود.

 مسابقات مقدماتی تنیس روی میز این دوره از مسابقات با حضور دانشجویان ۱۶ دانشگاه کشور پیش از این برگزار شده بود که دانشجویان کشور در این المپیاد و  این رشته با حضور ۸۰ نفر شرکت کننده به رقابت پرداختند  که در نهایت در رده تیمی دانشگاه تهران اول، فردوسی مشهد دوم و کردستان و پیام نور همدان مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

در بخش دوبل محمد امین حنطه ورزشکار کاشانی از دانشگاه تهران مقام اول، دانشگاه مشهد دوم و دو تیم از همدان به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در بخش انفرادی هم محمدرضا حنطه  بازیکن کاشانی از دانشگاه کاشان مقام اول این دور از مسابقات را به خود اختصاص داد.