امیر مسعود دشتچی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا در اصفهان، درباره عملکرد کمیته انضباطی استان اصفهان اظهار کرد: کمیته انضباطی هیات‌های ورزشی، با توجه به نوع تخلف صورت گرفته و درخواست آن هیات، موضوع تخلف را به اداره کل ورزش و جوانان اعلام می‌کند.

وی افزود: با توجه به دستورالعمل، آیین‌نامه موجود و نمایندگان اداره کل امور ورزشی بازرسی و اداره حقوقی که در جلسه حضور دارند و براساس مدارک و مستندات مربوطه، تخلف صورت گرفته مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس آیین‌نامه رای را صادر می‌کنیم.

رئیس کمیته انضباطی انجمن هیات‌های ورزشی استان اصفهان ادامه داد: آیین‌نامه تخصصی در اختیار بعضی از فدراسیون‌های ورزشی است و تخلفات صورت گرفته براساس آیین‌نامه کلی که وزارت‌خانه در گذشته تصویب کرده است بررسی، رسیدگی و صدور رای انجام می‌شود.

دشتچی در پاسخ به این سوال که آیا میزان تخلفات انجمن هیات‌های ورزشی استان اصفهان کاهش داشته است یا خیر، تصریح کرد: مثل پرونده‌های دادگستری نمی‌توان گفت که میزان تخلفات بیشتر یا کمتر بوده است. میزان تخلفات در انجمن هیات‌های ورزشی بستگی به حجم مسابقات دارد، اما نسبت به سال‌های گذشته پرونده‌هایی که مربوط به تخلفات و کمیته‌های انضباطی است کاهش داشته و تخلفات کمتر شده است.

ق/ 3