به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، در مسابقات دو و میدانی در ماده 100 متر کلاس T37 ایران سه نماینده داشت که داود علی قاسمی از اصفهان با ثبت رکورد 97/ 11 به مدال نقره رسید.

در این کلاس مدال طلا به شرکت کننده اندونزی رسید و برنز هم به نام ورزشکار عربستان ثبت شد.

علی الفت نیا با 10 / 12 و مبین رستگاری با 25 / 12 دیگر شرکت کنندگان ایران در این کلاس بودند که در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند.

قاسمی اولین مدال نمایندگان شایسته ورزش اصفهان را با کسب نشان برنز ماده ۲۰۰ متر نیز به نام خود ثبت کرد.

از استان اصفهان 17ملی پوش به مسابقات پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعزام شده اند.

این مسابقات از  14مهر آغاز شده و تا 21 مهر در اندونزی ادامه دارد.