امیرحسین صمدانی در گفت و گو با خبرگزاری برنا در اصفهان درباره کانون جوانان آینده‌ساز نقش جهان، اظهار کرد: کانون جوانان آینده‌ساز نقش‌جهان در سال 94 تاسیس شد، حوزه فعالیت آن علمی، پژوهشی و دانش افزایی  و زیر نظر وزارت ورزش و جوانان است، آن زمان من مشاور فرماندار شهرستان لنجان بودم گروه مشاوران جوان فرمانداری متشکل از نخبگان علمی، فرهنگی و ورزشی بودند جمع کردم، به دلیل اینکه این جوانان بتوانند در سازمان مردم نهاد و در کانونی روزانه جمع شوند، فعالیت کنند و این کانون وابسته به هیچ جناح سیاسی هم نباشد، ما با نظر فرماندار وقت شهرستان به این فکر افتادیم که یک کانون مردم نهاد هم تشکیل دهیم که هم خودشان عضوگیری کنند هم بتوانند فعالیت های عام المنعه‌شان را انجام دهند.

وی افزود:  این گروه در بیشتر کارهایی که سازمان ها و نهادها تصمیم داشتند برای آحاد مردم انجام دهند دعوت می‌شد که به عنوان پیشتاز بقیه را راهنمایی کنند.

مشاور سازمان های مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: در آن زمان توانستیم اولین نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر و آسیب های اجتماعی را به صورت دائمی با همکاری نیروی انتظامی شهرستان زرین شهر دایر کنیم که حدود دو تا سه سال ثبات دائمی داشت و فعالیت هایشان را نیز انجام می‌دادند. در حال حاضر یکی از اعضای اصلی موسسه، کتاب خاطرات یکی از شهدای تحمیلی را نوشته، چاپ کرده و ما هم به صورت رایگان در استان اصفهان آن را توزیع کردیم.

صمدانی درباره پیشرفت کانون جوانان آینده‌ساز نقش جهان افزود: تعداد اعضای کانون جوانان آینده‌ساز متغیر است و سهراب مرادی قهرمان وزنه‌برداری المپیک عضو این کانون است همچنین از سازمان های بهزیستی یا کمیته امداد ، افرادی که اختراع علمی داشتند و به خاطر کم بضاعتی نتوانستند اختراعشان را ثبت کنند عضو داریم. اعضای اصلی این کانون حدود 25 نفر و اعضای متغیرتا 100 نفر هم رسیده است.

ق/ 1