به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی در خصوص طرح کمیسیون امور داخلی و شوراها پیرامون اجرای اصل 27 قانون اساسی و تجمعات قانونی، اظهار کرد: 3 بخش در خصوص اجرای اصل 27 قانون اساسی فعالیت می‌کنند،وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امورداخلی مجلس و شورای شهر تهران در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی توامان با یکدیگر موضوع را پیگیری می‌کنند، همچنین شورای شهر تهران در مقیاس کوچک‌تری موضوع تجمعات قانونی و اجرای اصل 27 قانون اساسی را بررسی می‌کنند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس فعالیت خود پیرامون اجرای اصل 27 قانون اساسی و تجمعات قانونی را برای چند ماه متوقف کرده است تا همه این طرح‌ها به مجلس بیایند و در قوه مقننه قانون مشخصی تصویب شود.

ابوترابی ادامه داد: باید نظر شورای عالی امنیت ملی و شورای شهر تهران در خصوص طرح برگزاری تجمعات قانونی مشخص شود و در نهایت این نظرات در کمیسیون امور داخلی مجلس نهایی شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور چند پارک و ورزشگاه را برای اجرای اصل 27 قانون اساسی و برگزاری تجمعات قانونی معرفی کرده‌اند، گفت: ولی این اقدام شورایعالی امنیت ملی و وزارت کشور در حد بیان بوده و منتظر هستیم تا جمع بندی این نهادها انجام شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای نگهبان تفسیر خود از اصل 27 قانون اساسی را ارائه کرده است، بیان کرد: در سال 64، سوالی از شورای نگهبان پرسیده می‌شود و این شورا اعلام می‌کند که طبق اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست.

ابوترابی افزود: اکنون به دنبال این هستیم تا برگزاری تجمعات نیازی به مجوز نداشته باشد؛ در صورتی که تجمعات مردمی، غیرمسلحانه باشد و مخل به مبانی اسلام و امنیت نظام نباشد، برگزاری تجمعات نیازی به اخذ مجوز ندارد.

وی گفت: در مجموع چند نهاد به صورت پراکنده در مورد تجمعات قانونی و اجرای اصل 27 قانون اساسی کار می‌کنند و در نهایت مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.

خانه ملت