به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، نعمت الله اکبری در همایش واگذاری پروژه های عمرانی استان اصفهان به متقاضیان بخش خصوصی در قالب تبصره ۱۹ اظهار کرد: در سال‌های گذشته واگذاری پروژه عمرانی در بخش های مختلف آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی و ۶ هزار پروژه نیمه ملی وجود دارد، افزود:  طبق لیست سال ۹۶، دولت برای اتمام این پروژه ها حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، البته این رقم از توان بودجه عمرانی دولت خارج است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان سهم قابل ملاحظه ای در پروژه های نیمه تمام ملی و استانی دارد، گفت: از بین پروژه های دستگاه های مختلف، نزدیک ۳۳۰ پروژه شناسایی کردیم و پس از جلسات متعدد در این مرحله، ۱۱۰ پروژه معرفی خواهیم کرد، البته براساس قیمت های سال های قبل حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای  ۱۱۰ پروژه از جیب هزینه شد.

وی با بیان اینکه از ۱۱۰ پروژه براساس موافقتنامه امضا شده در بخش های مختلف، امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی فراهم شده است، ادامه داد: برای اتمام این پروژه ها حدود ۲ هزار میلیارد اعتبار لازم است و دولت نیز مشوق های متعددی برای واگذاری پروژه ها فراهم کرده است.

اکبری با اشاره به اینکه مشوق ها با امضای سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه همراه با ابلاغ رییس جمهور است، افزود: در صورت نیاز به تسهیلات، رفع موانع و مشوق های دیگر می توان از این همایش و فرصت ایجاد شده زمینه ای برای جلب و جذب بخش خصوصی در جهت اتمام پروژه ها فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، گام موثری در راستای خودکفایی، مقابله با تحریم ها و نگاه های استعمارگرانه دارد.

اکبری با اشاره به همت و تدابیر استاندار اصفهان و رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان، اظهار کرد: یکی از بازوهای اجرای تبصره ۱۹، اتاق بازرگانی استان اصفهان است و امیدواریم گام های جدی برای اجرای این تبصره برداشته شود.