به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمد عیدی امروز در نشست خبری که به مناسبت نودمین زادروز شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف شهرداری برای تحقق شهر فرهنگی پرداختن به سرمایه‌های نمادین است، این یک فرآیند الگوسازی برای شهروندان است که در مسیر توسعه پایدار بتوانیم درست حرکت کنیم.  باید به سرمایه‌های انسانی که جلوه نمادین دارند پرداخت چراکه در مسیر توسعه مؤثر هستند.

وی افزود: به شهید بهشتی دوگونه می‌توان نگاه کرد، یکی نگاه تاریخی که چگونه زیست و دومین نگاه اینکه اگر بهشتی اینک بود به نیازهای فرهنگی چه پاسخی می‌داد؟

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، ادامه داد: باید شخصیت ایشان تبیین و بر اساس این شخصیت الگوها را فرازمانی و فرا مکانی بررسی کنیم. شهید بهشتی محصول یک فرایند و خودش آغاز فرایند گفتمانی است، ایشان محصول مکتب فقهی اصفهان است که بسیار تجربه‌باور و عقل‌گرا است.

عیدی با بیان اینکه ظرفیت بالای گفت‌وگویی در شخصیت ایشان است و در اصفهان هم همین موضوع صدق می‌کند، گفت: اینجا شهری است که گفت‌وگوی بین ادیانی داشته است، ایشان در بحبوحه انقلاب خصلت گفت‌وگویی را رها نکرد. این ویژگی، ویژگی مهمی است که در جهان امروز به یک الگوی مهربانانه‌تر برسیم.

وی افزود: اگر آیت‌الله بهشتی را بر فراز یک گفتمان ببینیم نمی‌توانیم به این شخصیت نقطه‌ای نگاه کنیم. تولد ایشان آغاز فرایندی است تا گفتمان ایشان اجرا شود.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، گفت:  دانشگاه است که تلاش دارد هر وجهی را علمی کند پس باید در کنار ما باشد، سعی شده است از تشکل‌های دانشگاهی استفاده شود، امروز در کنار خودمان انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان را داریم .

عیدی گفت: در آغاز این فرآیند که با شعار من بهشتی هستم برجسته می‌شود، سه ضلع گفتمان توسعه اقتصادی، شاخصه‌های حکومت دینی و حقوق و قانون اساسی در دانشگاه بررسی می‌شود.