به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، میانگین کیفیت هوای اصفهان که بر اساس شاخص AQI در روز چهارشنبه معادل 66 بوده است، اما امروز بعد از سه روز تعطیلی معادل 75 است.

کیفیت هوای میدان احمد آباد اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز، 87 است. خیابان رودکی در همین بازه زمانی کیفیتی معادل 55، خیابان استانداری که در بخش تاریخی اصفهان واقع است معادل 87 و بزرگراه خرازی 70 است.
این شاخص‌ها نشان می‌دهد هوای اصفهان پاک نبوده، اما برای عموم سالم محسوب می‌شود. علت کاهش کیفیت هوای اصفهان پدیده اینورژن است که هرساله با شروع فصل سرد در اصفهان رخ می‌دهد.
پدیده وارونگی دما یا اینورژن که به اشتباه به آن وارونگی هوا نیز گفته می‌شود، پدیده‌ای است که به موجب آن آلودگی‌های انسانی در سطح زمین باقی مانده و به دلیل لایه‌ای از هوا که بالای آن قرار دارد امکان خروج از سطح زمین را ندارد.