به گزارش برنا از اصفهان، استاندار اصفهان در حکمی علی شفیعی پور را به سمت مشاور عالی استاندار منصوب کرد.

متن حکم استاندار اصفهان خطاب به علی شفیعی پور بدین شرح می باشد: 

با عنایت به مراتب تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی در زمینه های مختلف مدیریتی اعم از سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و امور عمومی به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور عالی استاندار منصوب می نمایم.
امید است در سایه توجهات خداوند متعال و بهره گیری از تمام ظرفیت ها در انجام مأموریت های محوله در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیاست و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.