به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، خانواده به عنوان اولین و کوچکترین جامعه انسانی است که هر انسان آن را با تولد تجربه می کند. بی شک استحکام و دوام روابط، شکل گیری شخصیت، اندیشه و باورهای تک تک اعضا هر خانواده به ویژه فرزندان از نحوه تشکیل این کانون شکل می گیرد به همین دلیل هر خانواده نقش مؤثری در رشد فرزندان و اعضای خود دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در همایش استانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، اولین نهاد اجتماعی- انسانی را خانواده عنوان کرد: کره زمین با نژادها، قوم ها، قبایل، گروه های اجتماعی، کشورها، شهرها و روستاها تشکیل شده است که انسان به طور مشترک در هر نقطه ای از این کره خاکی که باشد با گشودن چشم در جهان چون رسمی دیرینه عضوی از یک خانواده می شود.

محمدرضا قنبری با اشاره به مفهوم خانواده یعنی جمع بستن پدر، مادر و فرزندان اظهار کرد: تجربه ها حاکی از آن است که کشورهایی موفق ترند که نهاد مقدس خانواده در آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی، نقش خانواده را در مقابل بسیاری از آسیب های اجتماعی بازدارنده دانست و اذعان کرد: تمایز قائل شدن میان دنیای واقعی و مجازی اساس دوام یک خانواده است که متأسفانه این روزها شاهدیم که بسیاری از خانواده از جمع حقیقی دور به دنیای مجازی و تک زیستی در جمع عادت کرده اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، آسیب های فضای مجازی را در صورت نداشتن سواد رسانه ای مسئله مهم دیگری عنوان کرد و افزود: نوع آسیب، دامنه، شیوه برخورد، تنوع آسیب ها و جرائم در دنیای حقیقی و مجازی متفاوت است. از سوی دیگر برخورد، عکس العمل و راه های مقابله متولیان حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی در دو شیوه دنیای حقیقی و مجازی متفاوت می باشد و قوانین حقوقی آن هم در بسیاری از مواقع فرق دارد.

قنبری، جرائم فضای سایبر را بسیار متفاوت از دنیای حقیقی دانست و خاطر نشان کرد: آموختن سواد و اطلاعات رسانه و آموزش آن به گروه های مختلف راهکار موثری است برای دانش لازم برای زندگی در دنیای واقعی و نگاه داشتن حدفاصل دنیای واقعی و مجازی برای حفظ خانواده و کانون گرم آن است.

در ادامه دکتر محسن حاجی زین العابدینی، عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی که از دیگر سخنرانان این همایش استانی بود درباره معرفی سواد رسانه ای و نقش آن در خانواده ها به سخنرانی پرداخت.