به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، ناهید تاج‌الدین شامگاه در آیین گرامیداشت مقام پرستار در جمع کارکنان بیمارستان خانواده اصفهان با بیان اینکه پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه عشق به خدمت کردن است، اظهار کرد: زنان باید زینب‌وار در کنار مردان با مدیریت بحران کشور را از پیچ تندی که پیش رو داریم عبور دهند.

وی با بیان اینکه باید خدمات و تسهیلاتی به پرستاران ارائه شود که دل‌نگرانی آن‌ها به خانواده‌هایشان منتقل نشود، تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اینکه نهاد شغلی بر نهاد خانواده اثر منفی نگذارد، پیوست اجتماعی خانواده محور برای همه طرح‌ها به تصویب رسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ معضلات استخدامی پرستاران رفع شده و علاوه بر آن از سال گذشته نیز بودجه‌ای ویژه تعرفه نظام پرستاری اختصاص داده شد که ۱۲ سال پیش قانون آن تصویب شد، اما بودجه‌ای برای آن وجود نداشت.

تاج الدین با تاکید بر اینکه در برنامه توسعه ششم و لایحه بودجه همواره به حقوق پرستاران توجه شده است، اضافه کرد: نمایندگان مجلس هم وظیفه قانونگذاری دارند هم وظیفه نظارت بر قوانین بنابراین تقاضا می‌کنم در هر زمینه که ورود نمایندگان الزامی است، مسائل را با آن‌ها مطرح کنید.