به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، چهارمین گردهمایی فصلی روسای ادارات ورزش وجوانان شهرستانهای تابعه استان اصفهان  به میزبانی فریدون شهر برگزار شد.

مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان در این نشست ضمن تشکر  از زحمات یکساله روسای ادارات شهرستانها اظهار کرد: اگر خداوند لطف کرده واستان اصفهان دراین چند ساله رتبه اول را دروزارت ورزش وجوانان  کسب کرده همه آنها به دلیل زحمات شما وجامعه ورزش استان است.

محمد سلطان حسینی ادامه داد: از مشکلات ورزش جوانان شهرستانها با اطلاع هستم اگر از شما مطالباتی دارند با مدیریتی که از خود نشان می دهید تا حدودی پاسخگوی آنها هستید تا موقعیکه شما در جایگاه رئیس اداره ورزش وجوانان هستید با برنامه ریزی مطلوب برای توسعه ورزش وجوانان شهرستان خود تلاش کنید .

وی گفت: تا زمانیکه شما سالم کارکنید وتخلفاتی نداشته باشید اداره کل ورزش وجوانان حمایت ویژه ای از شما خواهد داشت .

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار کرد: خدمت به مردم  ارزشمنداست قدر اکنون خود را بدانید چراکه وظیفه ما خدمت به مردم است.

تقدیر از روسای ادارات شهرستان‌ها

معاون توسعه مالی وپشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان دراین جلسه گفت: سیاست اداره کل این بود که  حداقل هر سه ماه یکبار جلسات فصلی رابرای روسای ادارات شهرستانها برگزارکند واین چهارمین وآخرین جلسه سال 97 است که جادارد از محمد تقی خلیقی رئیس اداره شهرستان فریدونشهر وناصر اسدی فرماندار شهرستان تشکر نمایم که این میزبانی را به خوبی به عهده گرفتند .

احسان شاه علی ادامه داد: این گردهمایی نشست پایان سال و بحث اصلی ما تقدیر وتشکر از شما خادمان ورزش است چراکه درجلسات قبلی درباره مباحث مختلف بحث وگفتگو شد .

وی پیرامون تخصیص اعتبار سال 97 اداره کل توضیحاتی ارائه داد و در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی روند جذب اعتبارات در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و چگونگی هزینه کرد در چند سال گذشته مطلوب بوده است.

نقش روسای ادارات ورزش وجوانان دربرگزاری جلسات ستاد ساماندهی مهم است

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان هم گفت: ما شهرستانها رابراساس مستنداتی که درحوزه مشارکتی وداوطلبانه داشتند مورد ارزیابی قراردادیم.

رامین نعیمی افزود: ارزیابی سازمانهای مردم نهاد براساس افق چشم اندازی است که از سوی وزارت ورزش وجوانان ابلاغ شده است که اولین آن کمی بودن  سازمانها ودیگری از طریق کارگاهها و طرح هایی که مورد کیفی آن را نشان می دهد. 

وی ادامه داد: جهت اجرای برنامه ها  باروسای ادارات و با سمن های شهرستانها هماهنگ بودیم و این  هماهنگی ادامه دارد.

معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان استان اصفهان تاکید کرد: درحوزه جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان ادارات شهرستانها باید جلسات مختلفی درطول سال داشته باشند ونقش روسای ادارات ورزش وجوانان دربرگزاری جلسات  ستاد ساماندهی بسیار مهم است.

نعیمی  پیرامون بحث ازدواج نیز گفت: دربحث ازدواج سلسله جلساتی که با  سرپرستی شعبات بانک های استان برگزار شده، وام ازدواج کمتراز دو ماه به وام گیرنده آن تعلق گرفته است.

وی درپایان بیان کرد: مسئولین و همکاران ادارات ورزش وجوانان درنامه نگاری ها جهت انعکاس فعالیت ها و برنامه ها به حوزه های ستادی  اداره کل ورزش وجوانان استان  ارایه داشته باشند تا مشکلی در ارزیابی و انعکاس به وزارت متبوع وجود نداشته باشد.

درادامه جلسه تابش فر،کمالیان وحجازی روسای گروههای قهرمانی، همگانی، روستایی وجمالی مسئول امورباشگاههای اداره کل ضمن تقدیرو تشکر از تلاشهای یکساله ادارات ورزش وجوانان درراستای توسعه وتعمیم ورزش ونیز تعامل وهمکاریهای همه جانبه دراجرای برنامه ها مختلف ورزشی در بخش قهرمانی، همگانی وروستایی صحبت کردند.

ارزیابی های انجام شده ادارات ورزش وجوانان ، شاخص های آموزشی سال ۹۸ ،نحوه معرفی  وصدور ابلاغ های روسای هیات های ورزشی، نحوه صدور مجوز های باشگاههای ورزشی وتغییرات در آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت ورزش وجوانان از جمله صحبت های روسای گروه ها بود.

درادامه اعتمادی فرمسئول اماکن ورزشی استان اصفهان به مشکلات ونحوه فعالیت بهره برداران اماکن ورزشی پرداخت.

سپس محمودیه رییس دفترفنی ومهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ضمن تشکراز همه روسای ادارات وخیرین ورزشیار درخصوص  پروژه های عمرانی استان اصفهان سخن گفت.

عزیزی رییس واحد حقوقی واملاک اداره کل هم درخصوص مسائل ومشکلات حقوقی وارائه راهکارهای صحبت‌هایی بیان کرد.

درپایان جلسه روسای ادارات ورزش وجوانان  شهرستانهای تابعه استان اصفهان هم مشکلات ومعضلات خود را مطرح ودراین خصوص بحث وتبادل نظر کردند.