به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، عباس رضایی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر ضرورت آشنایی هرچه مدیران با قانون بودجه سال ۹۸ تاکید و اظهار کرد: باید سازمان مدیریت جزئیات و تبصره های بودجه در ارتباط با استان و دستگاه های مختلف را احصا و به دستگاه ها ابلاغ نمایند.

استاندار اصفهان اضافه کرد: سازمان مدیریت باید ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران، چگونگی استفاده مدیران از تبصره های مختلف را به صورت شفاف ارائه کند تا در سال آینده دستگاه ها به صورت ماهانه در این خصوص گزارش دهند.

 رضایی عملکرد دستگاه ها در استفاده از تبصره ۱۹ را بسیار مهم خواند و افزود: یکی از معیارهای ارزیابی مدیران اجرای این تبصره خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون ۶۲۴ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۹ در استان سرمایه گذاری شده است .

رضایی تاکید کرد: در سال آینده برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان نیازمند یک مدیریت جهادی در کلیه دستگاه ها هستیم و لازم است مدیران در این خصوص توجه ویژه داشته باشند.

وی به تخصیص بودجه سال ۹۷ نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۴ درصد از بودجه های عمرانی مربوط به طرح های استانی تخصیص یافته است که وضعیت خوبی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در رابطه با تخصیص بودجه طرح های ملی نسبت به سال قبل وضعیت بهتر ولی نسبت به بودجه های استانی تخصیص کمتری صورت گرفته است، افزود: ۶۵ درصد از بودجه طرح های ملی تخصیص یافته است و امیدواریم که با توجه به عملکرد استان در خصوص پرداخت مالیات، تا پایان سال، میزان بودجه تخصیص یافته به رقم مطلوبی برسد.

مدیر ارشد استان افزود: امیدواریم که در این روزهای باقیمانده از سال ۹۷ بتوانیم تعهدات بازنشستگاه استانی سال ۹۵ و ۹۶ را پرداخت کنیم.

به گزارش برنا؛ در این جلسه ۱۰۱ مصوبه کارگروه زیربنایی استان به تصویب رسید.