به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، در پایان مرحله مقدماتی بخش آقایان رشته تراپ سطح A محمدحسین پرورش نیا، در رشته تراپ سطح Bرسول نوروزی و مرضیه پرورش نیا دررشته تراپ بانوان از اصفهان به مرحله پایانی مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی راه یافتند.

این رقابت های  2روزه  در میدان اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که روز دوم این مسابقات به دلیل بارش باران و شرایط نامساعد جوی در پایان مرحله مقدماتی متوقف شد.

زمان برگزاری فینال های تراپ سطحAوB آقایان و اسکیت مردان از طریق سایت فدراسیون اعلام خواهد شد.