به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، عباس مهدی زاده از اصفهان به همراه 37کشتی گیر در وزنهای 55، 60، 63، 67، 72، 77،82، 87، 97و130در پنجمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان حضور دارند.

این اردو روزهای 5تا18 فروردین سال98 در خانه کشتی عبداله موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.