به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، سحر گودرزی از اصفهان به همراه 20 ورزشکار دیگر به دومین اردوی تیم ملی بسکتبال 5 نفره بانوان دعوت شد.

این اردو از فردا تا 30 فروردین در مجموعه آزادی برگزار می شود.

آیلین ملکیان مدیر فنی ، شبنم کلاهی سرپرست ، شایسته متشرعی سرمربی و شهرزاد راستکار و سرور روانی پور مربیان این اردو هستند.