به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، احمد خسروی وفا اظهار کرد: در راستای مبارزه با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه و یا بستر  زاینده رود با صدور دستور قاطع قضایی تخریب مستحدثات غیرمجاز 20 ویلای مستقر در بستر رودخانه زاینده رود در شهر باغبهادران آغاز و آزادسازی اراضی آن در حال انجام است.

رییس کل دادگستری یادآور شد: در اسفند سال گذشته تعداد 29 ویلا با صدور دستور قضایی تخریب و با اجرای این حکم در مجموع نزدیک به پنجاه هزار متر مربع از این اراضی آزادسازی می گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه هر گونه ساخت و ساز و احداث بنا در بستر و حریم رودخانه زاینده رود ممنوع می باشد و علاوه بر مخاطرات ناشی از وقایع و حوادث طبیعی از قبیل سیل برای منطقه، مشکلات زیادی برای کشاورزان و عموم مردم به دنبال دارد، دستگاه قضایی با جدیت متخلفان این حوزه را تحت پیگرد قضایی قرار می دهد.