محمد سلطان حسینی در گفت و گو با خبرگزاری برنا در اصفهان در حاشیه آیین رونمایی از طرح‌های اشتغالزایی جوانان  استان، با بیان سیاست ها و رسالت‌های وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان جهت اشتغالزایی برای جوانان تفاهم نامه‌ای با بانک‌ قرض الحسنه رسالت و صندوق کارآفرینی امید منعقد کرده است.

وی ادامه داد: این دوبانک اعتباراتی برای اشتغالزایی در صنایع خرد و خانگی اختصاص دادند و این اشتغال ها در بانک قرض الحسنه رسالت شامل دامداری، دامپروی، پوشاک و ... و در صندوق کارآفرینی امید شامل تولید شیشه دوجداره، تابلوهای برق و وسایل کمک آموزشی و ... است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه بیش از 200 نفر سال گذشته با این وام‌ها در این حوزه‌ ها مشغول به کار شده‌اند، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها ادامه دار خواهد بود.

ک/ 1