به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، صبح امروز خانه جوان شهرستان کاشان توسط محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان افتتاح شد.

در این مراسم سلطان حسینی مدیرکل ورزش وجوانان استان، محدث مدیرکل ساماندهی امورجوانان وزارت ، مرتضایی فرماندار شهرستان کاشان، حضور داشتند.