به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مخالفت مجلس با تعیین حداقل سهم زنان در لیست احزاب برای شرکت در انتخابات مجلس، ناهید تاج الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی همراه با تعدادی از نمایندگان متن مشترکی را در صفحات مجازیشان منتشر کردند:

مخالفت امروز مجلس با افزایش مشارکت سیاسی زنان، بیش‌ازهمه نشانگر فاصلهٔ عمیق کشور تا توسعه‌یافتگی بود.

ضمن تقدیر از نگرشِ ٦٣ نماینده مرد موافق، اما اغلب مخالفان، زنان را با این پرسش جدی مواجه کردند که آیا با وجود شعار و عمل متناقض آنان، می‌توان به بهبود وضعیت زنان و توسعه کشور امیدوار بود؟