به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، محمدمهدی تندگویان در چهل و هفتمین ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان با تبریک روز جوان اظهار کرد:  باید از استاندار اصفهان تشکر کنم که دغدغه زیادی برای رفع مشکلات جوانان دارند که جای خوشحالی دارد، خوشبختانه در سطح کشور هم اکثر استاندارها دغدغه ویژه ای برای تصمیمات مطلوب در ستاد ساماندهی دارند.

وی با اشاره به اینکه باید به جوانان اعتماد کرد، گفت: جوان در همه زمینه ها برای آبادانی ایران اسلامی تلاش کرده است، در استان اصفهان نزدیک ۲۰۰ سمن وجود دارد و زمانیکه ارگان های مختلف با آنها همگام باشند مطمئنا بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی رفع خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: تشکل های مردم نهاد بدون هیچ چشم داشتی برای اهداف جامعه گام بر می دارند و مسئولین ارگان ها باید در راستای آنها گام بردارند و اگر اینگونه شود آن جامعه موفق خواهد شد.

وی خطاب به مسئولین ارگان ها گفت: در استان اصفهان سمن ها در حوزه های مختلف فعالیت می کنند که ارگانهای استان می تواند لیست فعالیت آنها را از اداره کل ورزش و جوانان تهیه کنند و فعالیت های خود را با عنوان برون سپاری به سمن ها بسپارند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: برون سپاری کارهای دولتی و واگذاری آن به سمنهای جوانان رویکرد ماست که باید در ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان آن را به تصویب برسانیم.

تندگویان افزود: سمن ها معافیت های دولتی دارند که باید به خوبی برای جوانان اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این فضای آزمایشی استفاده کنند و جذب بازار کار شوند.

وی در پایان گفت: در موضوع سیل می توانیم ادعا کنیم که حداقل یک سوم مسائل را در این موضوع تشکلهای جوانان مدیریت می کنند.