به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، عباس رضایی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را در مقام عمل اجرایی نماییم و رونق تولید را در استان داشته باشیم باید مسائل کارگر و کارفرما در کنار هم دیده شود.
استاندار اصفهان افزود: تحقق شعار رونق تولید وظیفهشرعی همه مدیران است و باید به این وظیفه مهم جنبه عملی و اجرایی بدهیم.
وی اظهارداشت: باید کمیته ای با حضور ارگان های نظارتی تشکیل شود که حقوق و منافع دولت و در عین حال تعطیل نشدن کارخانه ها و واحدهای تولیدی در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد، و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ گردد. 
عباس رضایی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ستاد تسهیل را پیش بینی نموده و اختیاراتی را به این ستاد داده است، تصریح کرد: در این جلسه مشکلات دو واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و تلاش گردید بدون اینکه به حق دولت خدشه ای وارد شود مشکلات این واحد حل و فصل گردد.
استاندار اصفهان افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته با مدیرعامل بانک صنعت و معدن مشکلات مربوط به سرمایه درگردش این واحدها نیز در قالب این توافقات مرتفع گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: