به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، سجاد عساگره مدیر توسعه گروه باسلام، گروهی که در زمینه اشتغال در سراسر کشور فعالیت می‌کند و این بار برای کمک به سیل زدگان با همکاری گروه خیریه راه ایمان تهیه و دوخت پشه بند را به عهده گرفته اند، در گفت و گو با برنا در اصفهان با بیان این مردم سیل زده خوزستان در معرض آسیب پشه ها هستند، اظهار کرد: ما در گروه با سلام پیگیر این بودیم که چگونه می‌توانیم برای کمک به سیل زدگان وارد شویم و کمک کنیم، بعد از اینکه سیل فروکش کرد نکته مهمی که در خوزستان پیش آمد این بود که این آب‌ها راکد مانده است و به این زودی‌ها هم فروکش نمی‌کند و یکی از موضوعاتی که مردم را اذیت میکند وجود پشه‌ها است که بسیار آزاردهنده است.

وی افزود: ما با همان رسالت خودمان که موضوع اشتغال است اقدام کردیم و از طریق خیریه راه ایمان یک کارگاه کوچک خیاطی در آبادان راه ا ندازی شد. هشت نفر از خانم‌های آبادانی در این کارگاه مشغول به کار شدند و از طریق چند تا از خیران تور پشه بند خریده شد و تنها هزینه دوختن و برخی ابزار جانبی بود که باید تهیه می‌‌شد. 

عساگره با بیان اینکه به کمک مردم نیازمندیم تا سهمی کوچک با نتیجه ای بزرگ کسب کنیم، ادامه داد: در این زمینه از یک طرف هم تعدادی از خانم‌ها مشغول به کار شدند و از طرف دیگر این پشه بندها اهدا می‌شود به کسانی که در این مناطق و در معرض پشه‌ها هستند. 

وی با بیان اینکه ما کارگاه را راه‌اندازی کردیم و در حال فعالیت است، ادامه داد: کمپینی با عنوان تهیه پشه بند برای روستاهای خوزستان  راه‌اندازی کردیم و در حال حاضر  200 پشه بند با مشارکت مردم تهیه شده است. ما به تعداد 1000 پشه بند در برنامه داریم تا تهیه کرده و در اختیار مردم بگذاریم اما اگر مشارکتها ادامه داشته باشد این کار را ادامه می‌دهیم تا به افراد بیشتری این پشه بندها را اهدا کنیم که در این صورت تعداد خانم‌های کارگاه هم باید افزایش پیدا کند.

به گزارش برنا؛ برای مشارکت در این طرح به وب‌سایت https://bslm.ir/pashehband وارد شده و علاوه بر کمک به دوخت پشه بند برای مردم سیل زده خوزستان به چرخیدن چرخ اشتتغال این بانوان آبادانی نیز کمک کنیم و اجازه ندهیم جز زخم‌های مردم سیل زده بزرگتر از این شود، مانند همیشه یاریگر باشیم.