به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان؛مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان دراین نشست با بیان اینکه با وجود توسعه صنعتی اصفهان از گذشته تاکنون متاسفانه به دلیل عدم انجام برنامه ریزی مناسب، با توسعه صنعتی ناپایدار روبرو بوده ایم و حتی منافع روز ما نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بسیاری از مشکلات کنونی نیز رفع نشده، گفت: تحت تاثیرقرار گرفتن اقلیم استان،خشکی منابع آبی، آلودگی هوا، بیماری های خاص و... از جمله عوارض این عدم برنامه ریزی بوده است.

علی کرباسی زاده،  با نامطلوب خواندن وضعیت توسعه اجتماعی،فرهنگی  و علمی اصفهان تصریح کرد: بررسی شاخص های موجود بیانگر افول سرمایه اجتماعی، فرهنگی و آمار بالای بیکاری قشر تحصیلکرده که از توانایی حل مساله برخوردار نیستند و توسعه علمی ناپایدار می باشد.

وی  نوآوری و تعامل صنعت و دانشگاه را در کاهش ضریب خطای صنایع موتر دانست و افزود: هر صنعت با مسائل متفاوتی روبروست  که نیازمند بررسی های دقیق است و از طرفی دانشگاه نیز در موضوعات عملیاتی ضعیف عمل کرده که ارتباط بین صنعت و دانشگاه می تواند بازی برد-برد برای هر دو طرف باشد.

صنعت و دانشگاه نیاز به نگاه جدی دارد

پیام نجفی، عضو دبیرخانه سرای نوآوری و رشد نیز در ادامه این نشست گفت: عارضه یابی در صنعت و دانشگاه گام مهمی است که نیازمند  نگاه جدی طرفین می باشد.

وی با اشاره به تخصیص واژه سرای نوآوری و رشد به این دبیرخانه گفت: در این سرا ساختارهای منعطف و کاربردی وجود داشته و صنعتگران و دانشگاهیان به صورت نزدیک با یکدیگر به تبادل اطلاعات و توانایی ها می پردازند و قرار است ساز و کارهای رسمی دانشگاه و صنعت شکسته شود.

نجفی ضمن تأکید بر اهمیت وجود اساتید دانشگاهی در بنگاه های اقتصادی و همچنین حضور صنعتگران در پروژه های دانشگاهی تصریح کرد: دانشگاه با پتانسیل هایی از جمله، پایان نامه، اعضای هیأت علمی، مراکز رشد و ... آمادگی فعالیت در کنار صنعت را دارد.

بهره وری و قیمت تمام شده تولید، هزینه های انرژی، عدم تربیت تکنسین ماهر ، وجود تحصیلات آکادمیک صرف به دانشجویان و عدم توانایی در بومی سازی طرح ها  و... از مهم ترین مسایل و مشکلات صنایع عنوان و آموزش مهارت های کار جمعی به دانشجویان، استفاده از روانشناسان صنعتی و سازمانی در بنگاههای اقتصادی ، تبیین برنامه و نقشه راه صنایع مختلف ، ایجاد کلینیک عارضه یابی در صنایع، تدوین ریز مولفه های مشکلات صنایع، کمک به حفظ مالکیت فکری طرحها و ایده های دانشجویان و اساتید، ایجاد طرحهای تشویقی برای اساتید به منظور تعامل هر چه بهتر با صنایع، ایجاد رشته های دانشگاهی مطابق با نیاز صنعت، الزام دانشگاهها به پرداختن به مسایل و مشکلات صنایع، سفارش سازی محصولات، حل مشکل ناکارآمدی و ناکافی بودن کارآموزان و... از جمله راه حل های پیشنهادی ارایه شده در این جلسه به منظور بیشتر کردن تعامل  صنعت و دانشگاه بود.