به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،رییس اتاق بازرگانی اصفهان،در این نشست که باحضور روسا و اعضای هیات رئیسه  اتاق های  بازرگانی  اصفهان ،تبریز ،اهواز ،یاسوج، بیرجند،قزوین،گرگان،شیراز و البرز  در تبریز برگزار شد، بر ضرورت حفظ قوام نهاد اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد.

مسعود گلشیرازی،وظیفه اصلی همه منتخبین اتاق ایران و اتاق های بازرگانی سراسر کشور را ادای دین به فعالان اقتصادی بر مبنای گفتمان تولید مدار عنوان و تصریح کرد: به منظور حفظ جایگاه اتاق ایران و ارتقاء خدمت رسانی به فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور،  مهم ترین اقدام امانت­داری و  وفای به عهد همه منتخبین پارلمان بخش خصوصی کشور است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین بر ضرورت تعیین ساز و کارهای اجرایی جهت حمایت از بقای تولید و صادرات در اتاق ایران تاکید کرد و افزود: امروز تولد فراکسیون تولید و صادرات یک اتفاق میمون و مبارک است که می تواند به نحو مطلوبی در این زمینه ثمر بخش و تاثیرگذار باشد.

گلشیرازی انجام هماهنگی جهت تشکیل مستمر و منظم جلسات این فراکسیون را یکی از مهم ترین اولویت های امروز اتاق ایران دانست و اظهار داشت :بدون تردید این فراکسیون  به یکی از بازوهای توانمند اتاق ایران تبدیل خواهد شد و همگام با هیات رییسه اتاق ایران در مسیر تحقق اهداف توسعه تولید و صادرات بویژه در بخش خصوصی کشور خواهد بود.

تمرکز منابع اقتصادی در مرکز کشور سبب عقب ماندگی مناطق مختلف شد

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اظهار امیدواری از اینکه نشست های مشترک بین اتاق های شهرستان  بتواند در توسعه اقتصاد کشور موثر واقع  بشود؛ در خصوص آسیب شناسی تمرکز گرایی اقتصاد کشور گفت: تمرکز منابع مالی و اقتصادی در مرکز کشور سبب عقب ماندگی بیش از پیش مناطق مختلف کشور شده و مهاجرت نیروی انسانی و کارآفرینان از استان های مختلف به مرکز کشوررا در پی داشته که امیدواریم با تشکیل فراکسیون  «رونق تولید و صادرات» بتوانیم روند و توسعه اقتصاد کشور را در راستای توسعه پایدار و متوازن تمام مناطق آن  فراهم آوریم.

رئیس اتاق تبریز با اشاره به کاهش صادرات محصولات تولیدی بنگاههای تولیدی و صنعتی کشور در شرایط سخت اقتصادی یادآورشد: باید در مجمعی که با حضور اتاق های سراسر کشور در راستای حمایت از تولید و صادرات ایجاد می شود، برنامه منسجمی برای حمایت از تولید و افزایش صادرات محصولات تولیدی کشور تدوین نماییم.

وی در ادامه افزود: این فراکسیون راهکارهای اصلاحی و عملیاتی خود را تقدیم هیات رئیسه و شورای روسای اتاق های سراسر کشور خواهد نمود.