به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، کوروش محمدی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد:پروژه چهارباغ عباسی به عنوان یک نعمت برای مردم اصفهان است اما باوجود تذکری که از ابتدای کارمحور چهارباغ دادیم، اما متاسفانه باز هم تسهیلات برای معلولان دیده نشده است.

وی ادامه داد: برای نابینایان در پیاده‌روهای اصفهان مسیر مشخصی نداریم و این یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است.چند بار از این تریبون پیرامون قشر نیازمند جسمی و ایجاد یکسری تسهیلات برای معلولان تذکراتی داده ام، اما تا به حال مورد توجه مدیریت شهری قرار نگرفته است. گاهی آنچه قانون بوده و برای تسهیل معلولان در نظر گرفته شده است درپروژه های پیمانکاران  فراموش می شود.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان، ادامه داد: برای نابینایان در پیاده‌روهای اصفهان مسیر مشخصی نداریم و این یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است  که این موضوع می تواند در کنار خدمات ارزنده در یک قالب منفی خودنمایی کند.
 
محمدی تصریح کرد:درحال حاضر در چند نقطه شهری، معابر و پروژه هایی را در حال اجرا داریم، برای این پروژه ها پیوستی برای معلولان در نظر گرفته شده است؟ اگر امروز ما به این قشر توجه نکنیم ظلم مضاعف به آنان کرده ایم در حالی که این افراد متحمل رنج دائمی در زندگی خود هستند.
 
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: موضوع رایگان کردن هزینه حمل و نقل و مسافرت های درون شهری معلولان یک موضوع مهم و اساسی است، اگر به قوانین مراجعه شود در همه دنیا می بینید امکانات حمل و نقل برای این قشر رایگان تعریف شده است، این در حالی است که در شهر اصفهان هنوز تسهیل ورود به اتوبوس‌ها برای این افراد وجود ندارد.
 
محمدی خاطرنشان کرد:در مترو فاصله بین واگن و سکو برای معلولان آزار دهنده است، البته در برخی ایستگاه ها اصلاح شده و چند ایستگاه همچنان باقی است.
 
وی در پایان گفت:درحال حاضر به غیر از چهار منطقه که رویکرد اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار داده‌اند، در 11 منطقه رویکرد فرهنگی و اجتماعی ضعیف است و این مهم از گذشته باقی مانده است.