به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، مهدی قیصری از راه اندازی "سامانه جذب مدرسین دانشگاه علمی کاربردی" خبر داد و اظهار کرد: با توجه به مشکلات و محدودیت هایی که سامانه سجاد و هم‌آوا داشت، ما با محدودیت در گزارش گیری و کمبود اطلاعات مدرسین مواجه  بودیم به همین دلیل "سامانه جذب مدرسین دانشگاه علمی کاربردی" توسط دبیرخانه جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری موثر دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان و واحد استان فارس طراحی و راه اندازی شد.

وی ادامه داد:‌ در این سامانه مدرسین علاوه بر معرفی خود می توانند سوابق تحصیلی، پژوهشی، کاری و کلیه مدارک خود را در سامانه جذب بارگذاری نمایند و از طرفی مراکز علمی کاربردی  با وجود این سامانه به بانک اطلاعاتی مدرسین دسترسی دارند تا در هنگام نیاز از توانمندی ها، تخصص و مهارت های مدرسین آگاهی لازم را کسب کنند.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به اینکه مهلت اولیه تکمیل اطلاعات مدرسین 10 الی 17 تیرماه بوده است؛ افزود: کلیه مدرسین دانشگاه علمی کاربردی مهلت دارند تا پنجم مرداد ماه اطلاعات خود را در "سامانه جذب مدرسین دانشگاه علمی کاربردی" تکمیل کنند و این مهلت قابل تمدید نبوده و مدرسانی که به هر دلیلی نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نکنند از ابتدای مهرماه امکان تدریس نخواهند داشت.

قیصری با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان اولین استانی است که این سامانه را به صورت اجرایی استفاده کرده است، گفت: از بهمن ماه سال 97 به مدت دو ماه این سامانه در دانشگاه‌علمی‌کاربردی استان اصفهان به صورت پایلوت برای فراخوان شماره 9 استفاده و مشکلات سامانه بررسی و برطرف گردید.

وی تصریح کرد: مدرسین در این سامانه پس از خود اظهاری، سوابق خود را  به صورت مستند وارد خواهند کرد و در ادامه طرح مراکز در ابتدا مدارک آنها را از نظر کیفیت و صحت بررسی خواهند کرد و سپس به منظور بررسی صلاحیت علمی و عمومی به کارگروه های مربوطه در ستاد استانی و هیأت اجرایی جذب ارجاع خواهد شد. همچنین کارشناسان آموزش، روسای مراکز و مسئولین ستاد استان، دسترسی های متفاوتی در این سامانه دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: