به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،فرشته امینی اظهار داشت: شبکه سازی بین بانوان و آشنایی با توانمندی های یکدیگردرهمگرایی جامعه زنان موثر بوده است ولی این بستر نباید تنها به ارتباطات تجاری ختم شود.

امینی افزود: تعامل زنان در گرو شبکه سازی با تمامی ارکان جامعه اعم از زن و مرد در تمامی زمینه ها می باشد. صرف ارتباطات تجاری و هرگونه جداکردن و مرزبندی موجب از دست رفتن فرصت های اقتصادی خواهد شد.  

وی در ادامه خاطرنشان کرد:خوشبختانه همکاری بانوان با کمیسیون های اتاق در این دوره رشد خوبی داشته واز 11 درصد به 22 درصد رسیده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت:ایجاد محیطی اقتصادی برای رشد بانوان، حمایت و استعدادیابی آنها بدون در نظر گرفتن اندازه کسب و کار و در نهایت ارتقای کسب و کار این قشر و تسهیلگری برای آنها امکان پذیر نیست.

امینی در پایان تصریح کرد: مشاوره و کمک به دسترسی به سرمایه، بازار و ایجاد فرصت در فضای کسب و کار برای بانوان  از جمله اهداف اتاق بازرگانی اصفهان در دوره جدید است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: