به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم قطعی مهدی مقدری، نماینده شورای شهر اصفهان که در دادگاه‌های بدوی به دو سال حبس محکوم شده بود را صادر کرد.

بر این اساس، حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت ۵ سال تعلیق شد؛ اما مجازات‌های تکمیلی آن شامل ٢ سال انفصال از شورای شهر اصفهان،2 سال ممنوعیت حضور در احزاب  و ٢ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به تایید رسید؛ از این رو، مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان کنار گذاشته شد.

دادگاه تجدیدنظر، اتهام تبلیغ علیه نظام در خصوص همین مصادیق اتهامی را وارد ندانسته، حکم دادگاه بدوی که یک سال حبس تعزیری برای مقدری بود را نقض کرد و رای به برائت داد.

همچنین، در بخش دیگرِ حکم دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدویِ پرونده حمایت توییتری از کنش‌گران محیط زیستی که مبتنی بر تبرئه مقدری بود، تایید شد.

یادآور می شود مهدی مقدری روز جمعه از دبیرکلی سازمان عدالت وآزادی ایران اسلامی کناره گیری کرد.