به گزارش خبرگزار برنا دراصفهان،رییس اداره امور اجتماعی وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان پیرامون سلسله نشست های خانواده فیروزه ای اظهار کرد: این برنامه با هدف راه های عبور از چالش های تربیت فرزندان برگزار می شود.درحال حاضرموضوع تربیت فرزندان مورد استقبال والدین قرار گرفته و آن‌ها حساسیت لازم را برای این مهم دارند اما نیاز است به صورت علمی  آموزش ببینند.

مسعود مهدویان فر، ادامه داد: خانواده فیروزه ای در راستای اهداف سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و نیازهای مردمی سه شنبه ها و چهارشنبه های چهار هفته طراحی شده است.

رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه ورود به این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است، افزود: سومین هفته این برنامه سه شنبه 29 مرداد ماه با حضور دکتر سیما فردوسی با موضوع لجبازی و پرخاشگری فرزندم چه کنم؟ و چهارشنبه 30 مردادماه با حضور دکتر محسن فاطمی با موضوع چگونه از فرزندانم در فضای مجازی مراقبت کنم از ساعت 20 در باغ غدیر برگزار می‌شود.