به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان، قدرت ا... نوروزی اظهار داشت: تصمیم گیری در خصوص گذر آقانورالله نجفی، با درنظر گرفتن منافع همه جانبه شهر، میراث تاریخی و فرهنگی و حقوق مربوط به رفت و آمد شهروندان انجام
می شود.

وی با اشاره به بازدید دکتر فرزانه صادق‌مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به همراه معاونین و مدیران شهری از گذر آقانورالله نجفی، اظهار کرد:در سال های گذشته، تصمیماتی از سوی مراجع مربوطه در خصوص این گذر گرفته شده و اقداماتی در خصوص این گذر انجام شده بود.

نوروزی با تاکید بر اینکه اخیرا اعتراضاتی از سوی علاقمندان میراث فرهنگی نسبت به احداث این گذر مطرح شده، افزود: این گروه نگران آثار سوء ادامه احداث این گذر بوده و نسبت به آن دغدغه داشتند؛ بنابراین مقرر شد این پروژه فعلا متوقف شده و به گونه ای تصمیم گیری شود که نه میراث فرهنگی تهدید شود و نه آثار تاریخی این محل آسیب ببیند.

شهردار اصفهان ادامه داد: لازم است در خصوص این گذر به گونه ای تصمیم گیری و راهکار ارائه شود که دستاوردهای آن بتواند منافع همه جانبه شهر، میراث تاریخی و حقوق مربوط به آمد و شد مردم را لحاظ کند.منافع همه جانبه شهر و میراث فرهنگی در گذر آقانورالله نجفی لحاظ می شود.

وی تصریح کرد: در خصوص گذر آقانورالله نجفی، در حال حاضر شهرداری به دنبال احداث یک خیابان عمومی برای همه نوع رفت و آمد نیست و به گونه ای عمل می کند تا ضمن حفظ آثار تاریخی، تسهیلاتی نیز برای رفت و آمد مردم در نظر گرفته شود.

نوروزی بیان داشت: قرار است در خصوص این گذر بررسی های لازم صورت گرفته و نتایج آن به زودی اعلام شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: