به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان،اسدالله گرجی زاده در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: روزانه ۲۴ نفر به علت جرایم حوزه مواد مخدر به زندان‌های اصفهان وارد می شوند و ۲۰ درصد از محکومین ما در این حوزه در زندان های مختلف پراکنده هستند.

وی در ادامه افزود:مشکلات بهداشتی در زندان‌های اصفهان یکی از معضلات اساسی استان  است چون  اغلب تاسیسات زندان‌های اصفهان فرسوده و قدیمی هستند.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان نیز در این نشست گفت: ۱۰۰ هزارمعتاد در استان اصفهان وجود دارد و ۴۳ درصد از زندانیان این استان نیز مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند.

  رسول خرمیان اظهار کرد: در پنج ماهه اول سال ۹۸ حدود ۱۲ هزار نفر دستگیری در رابطه با مواد مخدر داشته‌ایم. در پنج ماهه اول سال جاری همچنین ۲۰ هزار کیلو گرم کشفیات در زمینه مواد مخدرداشته‌ایم.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان افزود: ۷۸ مرکز اقامتی در استان اصفهان برای معتادان موقت داریم و اولین سازمان مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر در اصفهان با قدمت یک قرن شکل گرفته است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: