به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،نصیرملت اظهار داشت: هرکسی از طریق قانونی با شهرداری همکاری کرده باید بدهی هایش پرداخت شود.متاسفانه بخشی از پیمانکاران سازمان زیباسازی شهرداری همچنان طلبکار هستند.

عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد:تذکر من به شهردار و مدیران مالی شهرداری است، چند روزی از دو ساله شدن مدیریت شهری می گذرد ولی همچنان می بینیم که برخی از پیمانکاران شهرداری طلبکار هستند.

وی درادامه افزود:با پیگیری های انجام شده همکاران سازمان زیباسازی اظهار داشتند در دوره مدیریت گذشته پرداخت هایی که شهرداری انجام داده است برای تسویه بدهی ها بوده است و به جای اینکه صرف بدهی شود صرف حقوق شده است.

ملت تصریح کرد: برای جبران بدهی ها سازمان زیباسازی باید تلاش کند مطالباتش از شهرداری را وصول کرده و بدهی های قبلی را با تسویه حساب های دیگر گره نزند و گفته نشود اعضای شورا با پرداخت بدهی ها مخالف هستند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: