به گزارش خبرگزاری برنا دراصفهان،گیشه ای که با آغاز اکران فیلم های سرخپوست، قصر شیرین و متری شش ونیم تب تندی را تجربه کرد در پایان تابستان با فیلم هایی مثل ایده اصلی با آن همه ستاره نتوانست رونق ابتدای فصل را تجربه کند.در این گزارش می توانید برنامه فیلم‌هایی که در سینماهای مختلف اصفهان روی پرده هستند را بخوانید و تعطیلات سینمایی خود را در پایان هفته رقم بزنید:

در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر فیلم های سرکوب،قصر شیرین قسم تپلی و من،سرخپوست،شبی که ماه کامل شد،ایده اصلی،جانان، چاقی،روسی و رضا (هنروتجربه)در حال اکران است.

درسینما سپاهان فیلم های قصر شیرین،روسی،شبی که ماه کامل شد،نیوکاسل،ایده اصلی وچاقی روی پرده است.سینما قدس نیز درهفته سوم شهریورماه میزبان فیلم های ایده اصلی،چاقی وقسم است.

درسینما ساحل اصفهان نیز فیلم های نیوکاسل،سرکوب،قصر شیرین، قسم ،چاقی،سرخپوست،شبی که ماه کامل شد،متری شش و نیم و ایده اصلی روی پرده است.پردیس سینمایی چهارباغ نیز میزبان فیلم های قصر شیرین نیوکاسل،سرکوب،قسم،ایده اصلی،روسی،سرخپوست،شبی که ماه کامل شد و چاقی است. درسینما فلسطین نیز فیلم های ایده اصلی،سرخپوست،روسی،نیوکاسل،شبی که ماه کامل شد، اکران می شود.در سینما فرهنگیان اصفهان  نیز فیلم های ایده اصلی،قسم،تپلی و من و قصرشیرین درحال اکران است.  

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: